JAVNI POZIV (JPTT2020-COVID19)

 
Naziv operacije: "Izdelava produktnega konfiguratorja 3maran"
 
Podjetje 3maran d.o.o., je pri Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, pridobilo sredstva na Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih, za operacijo z nazivom "Izdelava produktnega konfiguratorja 3maran". Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (https://www.eu-skladi.si). Vrednost celotne operacije znaša 14.500,00€, pri čemer znaša pričakovana subvencija 9.999,00€. Javni razpis je dostopen na: https://www.spiritslovenia.si/razpis/351.
 

Namen projekta: Namen projekta je izdelava produktnega konfiguratorja, s katerim bo podjetje 3maran d.o.o. svoje produkte približalo kupcem. S pomočjo konfiguratorja si bodo potencialni kupci lahko sami izbrali produkte po svojih željah.

 

Aktivnost, izvedena v okviru razpisa: izdelava produktnega konfiguratorja

 
Pričakovani rezultati: Z izdelavo produktnega konfiguratorja želimo olajšati prodajni proces, ter ga približati potencialnim kupcem. Še posebej v Covid obdobju, ko je fizičen obisk podjetja pogosto onemogočen. Pridobitev produktnega konfiguratorja pomeni pomembno modernizacijo podjetja in povečano konkurečnost na slovenskem ter še posebej na tujih trgih.

 

 


 

     

NASLOV

3MARAN d.o.o.

Lenartova pot 38

8250 Brežice

SLOVENIJA

INFO

ID za DDV: SI69356475

GSM: +386 41 958 073

E-mail: info@3maran.eu

Web: www.3maran.eu

© 2024 3MARAN d.o.o. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka